Čo vykupujeme

Vykupujeme staré obrazy, starožitné maľby a diela nielen slovenských autorov. Ponúknite starožitné diela, ktoré vlastníte, my vám poskytneme poradenstvo a dané obrazy oceníme. Vykupujeme olejomaľby, grafiky aj pastel za najlepšie ceny na trhu!

Druhy obrazov vhodné na výkup.
Čo vykupujeme
Druhy obrazov vhodné na výkup.

Zajmajú nás hlavne kresby perom , akvarely , tempery , maľby špachtľov , koláže ,pastel ,grafika ,litografia , koláž a iné

Slovník výtvarných pojmov
Výtvarné pojmy
Slovník výtvarných pojmov

Alegoria              - Alegorické námety v maliarstve alebo v sochárstve – zobrazenie abstraktných pojmov /ľudských cností, alebo negatívnych vlastnosti, ročných období a pod./ ľudskou postavou a s charakteristickými atribútmi čiže s predmetmi, ktoré názorne vyjadrujú určité typické vlastnosti alebo udalosti, ktoré alegória zosobňuje.

Arabeska             - Ornament z geometrických a rastlinných tvarov

Bordúra               - Ozdobný okraj, lemovanie

Cizlerovanie          - Technika používaná v zlatotepectve, opracovanie povrchu kovov tepacími kladivkami, dlátkami a nožíkmi

Drapéria              - draperie – záves – nariasená tkanina použitá ako dekorácia , alebo jej napodobenina v plastike, maľbe alebo štukatúre

Enkuastika           - Doteraz nie úplne preskúmaná maliarska technika používaná v antickom umení, spočívajúca v rozpúšťaní farieb v teplom roztopenom vosku

Fixatív                 - Pripravuje sa rozpúšťaním červeného šelaku v denaturovanom liehu, ktorý sa potom prefiltruje. Fixatív sa rozprašuje na kresbu ústnou pipetou

Glazúra                - Zmes kysličníka olovnatého a kysličníka cínnatého, biely prášok. Rozpustený vo vode sa nanáša na keramiku štetcom, alebo sa ním keramika polieva , prípadne sa keramika v glazúre namáča, čím sa vytvára biely podklad, na ktorý sa maľuje výzdoba

Intarzia                - Ozdobné vykladanie plochy, najmä dreva, rovnakým materiálom v rozličných farbách

Keramické sgrafito - Kresba vyrytá do hliny alebo do červenej glazúry, cez ktorú presvitá inofarebný základ

Mozaika                - Plošná ornamentálna alebo figurálna výzdoba na stenách a dlážkach , ktorá vzniká skladaním malých farebných kociek z keramiky, mramoru a skla, vtlačených do malty

Oleje                    - V maliarskej technike sa používa ľanový, makový a orechový olej ako riedidlo do olejových farieb

Paleta- Maliarska doštička z lakovaného dreva, z keramiky alebo iného nesavého materiálu, na ktorej sa miešajú farby

Polyplych               - Maľba na drevenej tabuli, zvyčajne veľkých rozmerov, rozdelená na niekoľko polí

Sgrafito - kresba rytá hrotom do krycej vrstvy tak, aby presvitala spodná farebná vrstva

Slepy rám               - Drevený rám, na ktorý sa napne a klincami pripevní maliarske plátno

Tabuľová maľba      - V stredoveku sa maľovalo olejovými alebo temperovými farbami na tabule zo vzácneho dreva. V súčasnosti sa namiesto dreva používa preglejka a karatón potiahnutý plátnom

Xilografia                - drevoryt

Výtvarné umelecké smery
Výtvarné umelecké smery
Výtvarné umelecké smery

 

 

PREHĽAD DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA

 

Praveké umenie

 • Vznikalo v praveku čiže v období , z ktorého nie sú zachované písomné pamiatky

 • Praveký človek maľoval, kreslil a ryl po stenách jaskýň a vytváral drobné sošky

 • Věstonická Venuša

 • Robil šperky z kostí a iných prírodných materiálov, kovov

 • Zhotovoval a ozdoboval keramické nádoby a zbrane

 • Z najznámejších nálezísk Jaskyňa Altamira v Španielsku, Lascaux vo Francúzsku

 • V Čechách – v Předmostí pri Přerove, v Rakúsku Hallstatt a iné

Staroveké umenie

 • Zahŕňa sochárstvo, maliarstvo a úžitkové umenie starovekých národov Číny, Indie, Egypta , Mezopotámie, Sýrie, oblasti okolo Egejského mora, najmä antického Grécka a Ríma do začiatku nášho letopočtu a začiatkov kresťanstva

 • Sochárstvo bolo v staroveku veľmi úzko spojené s architektúrou –egyptské sfingy, sochy v nadživotnej veľkosti zvané kolosy, etruské sarkofágy čiže náhrobné kamene s podobou zomretého

 • Figurálna a ornamentálna plastická výzdoba gréckych a rímskych chrámov

 • Z kovu , hliny a kameňa vytvárali umelci drobné figuríny ľudí a zvierat určené do hrobiek veľmožov

 • Sochy bohov pre chrámy i sochárske portréty vládcov a sošky menších rozmerov, určené na výzdobu domov a verejných budov

 • Maliarstvo v staroveku slúžilo predovšetkým výzdobe architektúry – nástenné maľby v chrámoch a vo verejných súkromných budovách – zobrazovali scény zo života bohov a ľudí

 • Častá bola i ornamentálna maliarska výzdoba

 • V starovekom Grécku treba spomenúť vázové maliarstvo

 • Vzácne sú portréty zomretých , maľované na drevených rakvách v Egypte

 • Steny a dlažby sa často zdobili mozaikou

 • Umelecké remeslá sa uplatňovali v tvorbe nábytku – (truhly, postele, stoličky,)keramiky, šperkov a výrobkov z kovov , textilu a skla

Stredoveké umenie

 • Prinieslo nástup slohových období čo znamená, že všetky druhy umenia mali v určitom období výrazné, charakteristické znaky

 

 

Byzantské umenie

 • Po rozpade Rímskej ríše na konci 4. Stor n. l. na východe jej bývalého územia vznikla Byzantská ríša

 • Nadviazalo na starú grécku kultúru, avšak v sochárstve, a najmä v rezbárstve a zlatníctve prevládla ornamentálna výzdoba s rastlinami a geom prvkami

 • V maliarstve sa rozvinula maľba na dreve – ikony, z iných techník najmä mozaika

 • Umelci zobrazovali svätých, a to v slávnostných a meravých postojoch na zlatom pozadí

 • Vysokú úroveň dosiahla i knižná maľba

 • Aj u nás v Bratislave sa nachádza v archíve byzantský iluminovaný (vyzdobený maľbami) rukopis zvaný – Kódex Maurocordatov

 • Z umeleckých remesiel vynikli práce zo zlata, rezby zo slonoviny a vychýrené boli zlatom a striebrom pretkávané a vyšívané látky

Staroruské umenie

 • Začalo sa vyvíjať podľa vzoru byzantskej kultúry v 10. Stor

 • Umelci vyzdobovali chrámy mozaikami a freskami

 • Rozvinula sa maľba ikon, ktoré sa umiestňovali nielen v kostoloch na ikonostasoch( ozdobná vyrezávaná drevená stena, oddeľujúca oltár od priestoru pre veriacich), ale boli aj v každej domácnosti

 • Jedna z najvýznamnejších ikon Matka božia Vladimírska z r. 1125 sa nachádza v štátnej tretjakovskej galérii v Moskve- tu chránia aj najcennejšie diela maliara Andreja Bubľova

 • Umelecké remeslá sa uplatňovali najmä vo výrobe ozdobných predmetov a šperkov, často zo zlata a drahých kovov, kombinovaných s farebných smaltov – emailov

Románsky sloh

 • Vznikol v krajinách západnej Európy, na území bývalej Západorímskej ríše

 • Šírenie a upevňovanie kresťanstva v 10. Stor spôsobilo , že umenie sa uplatňovalo najmä v cirkevných stavbách

 • Sochárstvo dopĺňalo architektúru chrámov – postavami svätých v meravých postojov a triezvymi, prostými, plastickými ornamentmi so zvieracími a rastlinnými námetmi

 • V maliarstve sa uplatnili najmä nástenné maľby, na ktorých mali postavy výrazné obrysy, línie a kontúry

 • Na Slovensku sa románske nástenné maľby zachovali napr. v Kostole sv Juraja v Kostolanoch pod Tríbečom, kde je románska krstiteľnica a kropenička s reliéfnou výzdobou

 • V Čechách – kostol sv Jakuba v Jakubove pri Kutnej hore okolo r. 1160

 • Obľúbená bola aj sklomaľba na farebných oknách

 • Umelecké predmety ako tepané nádoby a rúcha pre kňazov, vyšívané kovovými vláknami a zdobené drahými kameňmi a slonovinou

 • Slúžili predovšetkým bohoslužobným účelom

 • Keramické obkladačky – dlaždice sa používali na dlážkach i stavbe pecí ( reliéfne kachlice)

 • Jednoduchú výzdobu príznačnú pre románsky sloh, mali aj výrobky z kostí – hrebene, púzdra, pečatidlá a pod.

 • Kovové mince aj zbrane

 • V Chráme sv. Víta v Prahe – svätováclavská prilba , vytvorená okolo r. 1000 n. l

Gotický sloh

 • Vznikol približne v 12. Stor vo Francúzsku

 • Dostal meno podľa kmeňa Gótov

 • Šírili ho po celej Európe stavitelia, kamenári, sochári, rezbári, maliari a umeleckí remeselníci

 • Sochárska výzdoba chrámov zvonku napr: portály, tympanóny, fiály,chrliče, i vnútri budov – oltáre – figurálna a ornamentálna výzdoba

 • Os tela stojacich figurín bola spočiatku strnulá, neskôr prehnutá do tvaru písmena S

 • Odev ( drapérie) bol bohato riasený

 • Drevené sochy zlatili a pomaľovali živými farbami – tento spôsob sa nazýva polychrómia

 • Takouto prácou je napr: najznámejšie diele neskoro gotického rezbára Majstra Pavla z Levoče – krídlový oltár sv. Jakuba v Levoči

 • Maliarske umenie sa uplatňovalo v nástenných a oltárnych maľbách aj vo farebnej výzdobe okien

 • Postranné krídla oltárov tvorili obojstranne pomaľované tabule s námetmi zo života svätých

 • Diela českých majstrov gotickej maľby: Majstra Vyšebrodského oltára, Majstra Theodorika, Majstra Třebonského – nájdete v národnej galérii v Prahe

 • Z umeleckých remesiel sa rozvíjalo najmä kamenárstvo, rezbárstvo, nábytkárstvo, kovotepectvo , lejárstvo a knihviazačstvo

 • Umelecký textil – nástenné koberce, gobelíny a výšivky

 • Knihy boli bohato ozdobené maľbami zvanými miniatúry a ozdobované aj začiatočné písmená kapitol – iniciály

Novoveké umenie

 • Začína sa približne v 14. Stor , keď v Taliansku vznikla filozofia humanizmu – z latinského humanus = ľudský

 • Výtvarné umenie stavia do služieb pozemského života ľudí

 • Umelci sa obracajú , k poznatkom prírodných vied, hľadajú zákony krásy, kompozície, proporcií ľudského tela a zobrazovania

 • V novoveku rozlišujeme:

Renesancia

 • Z franc. slova renaissance = obroda

 • Nadviazala na starovekú kultúru

 • Sochárstvo objavilo krásu ľudského tela

 • Sochy z mramoru, kameňa, kovu i pálenej hliny s glazúrou zdobili nielen chrámy , ale i svätskú architektúru

 • Najznám sochári : Donatello, Michelangelo, Rodina Robbiovcov, Verocchio

 • Maliari začali využívať zákony perspektívy a poznatky zo štúdia prírody

 • Maliari : Leonardo da Vinci, Boticelli, Raffael Santi, Michelangelo – Taliani

 • Nemci . Cranach, Durer

 • Po vynáleze kníhtlače ( J. Gutenberg) sa rozvinula aj grafická tvorba – najmä ilustračná

 • Známe české kníhtlačiarstvo J. Melantricha 1511 – 1580

 • Prekvitali aj umelecké remeslá

 • Povrch nábytku sa ozdoboval intarziou čiže vykladaním viacerými druhmi vzácneho dreva – perleťou a slonovinou

 • Rozvinula sa tvorba keramiky najmä v Taliansku

 • Kožené knižné väzby – boli na vrchnej strane bohato zdobené

 • Zvýšila sa kultúra odievania, k odevu začala patriť aj bielizeň a väčšia pozornosť sa venovala aj úprave vlasov

Barok

 • Z portugal. slova barroco = perla nepravidelného tvaru

 • Vznikol v 16. Stor v Taliansku

 • Vplyvom reformačného hnutia v rôznych krajinách stratila katolícka cirkev mnohých prívržencov – preto sa snažila pôsobiť na city ľudí aj výtvarným umením

 • Využitím účinku svetla – nástenné maliarstvo pomáhalo architektúre – vytváralo ilúziu hlbokého priestoru, akoby spojenia pozemského sveta s nadpozemským

 • Priamku nahradila krivka , kontrast svetla a tieňa vytvárali dojem pohybu línii a tvarov

 • Po prvý raz sa objavil aj nový bezprostrednejší vzťah k okolitému svetu, čo sa odrazilo v maľbe portrétov, zátiší, zvieracích motívov ai výjavov z každodenného života

 • Flámsky maliar – P.P. Rubens, Holanďania . Rembrant a F. Hals, Španieli : El Greco, Velazquez, Murill, Goya, Taliani : Caravaggio, Canaletto

 • Na dvore anglického kráľa pracoval maliar slovenského pôvodu J. Bogdan a český grafik V. Hollar

 • Ako portrétista sa preslávil J. Kupecký ,

 • J. L. Kracker a F. A. Maulbertsch rakúski majstri nástenných malieb na našom území

 • Početné sochy, zdobiace architektúru sa vyznačovali plnými bujnými tvarmi, pohybom, dynamickosťou

 • Zo sochárov boli v Čechách známi – M. B. Braun a I. Platzer

 • Na Slovensku pôsobil Rakúšan Donner

 • Aj umelecké remeslá pestovali tvarovanú nádheru a bohatosť

 • Nábytok s oblinami bol zdobený kovaním , dyhovaním, lakovaním a plastickými ornamentmi

 • Dokonalé boli aj nápady kováčov, zlatníkov, cínarov, zámočníkov

 • Výrazne sa rozvinula tvorba keramiky ale už i porcelánu – nádoby pre lekárne

 • Dekoratívne predmety – stolovacie súpravy pre potreby kráľovského dvora a šlachty

 • Nebývalý rozmach dosiahla výroba úžitkových a ozdobných predmetoch zo skla

 • Novinkou v textile boli vzorkované látky a zamat

 • Rozvinula sa výroba čipiek

 • Módne boli sukne na vystuženej kostre – zvané krinolíny

 • Zdobenie odevov však šlo na úkor ich funkčnosti

Rokoko

 • Z fran slova rocaille = mušlička

 • Je vlastne súčasťou baroka, jeho ukončením na konci 18. Stor

 • Mohutné kypré tvary barok umenia sa zmenili na ľahšie , zdrobnené

 • Energické a sýte farebné ladenie ustúpilo jemným bledým tónom

 • Najvýraznejšie sa rokoko prejavilo v architektúre a umeleckých remeslách

Klasicizmus

 • z fran slova classique = dokonalý

 • vznikol koncom 17. Stor vo Francúzsku

 • vzorom mu bola antika

 • hlavne sochárstvo – Talian A. Canova, Dán B. Thorvaldsen

 • maliari často zobrazovali dramatické scény zo starovekých dejín a mytológie

 • maľby v tomto období sú strohé, pôsobia plošne, vyznačujú sa uvážlivou , čistou kompozíciou

 • maliari : Nemec – A. R. Mengs, Francúzi – J. L. David, J. A. D. Ingres, Česi – F. Tkadlík, A. Machek

 • posledné obdobie klasicizmu 1800 – 1830 sa nazýva EMPÍR a prejavilo sa predovšetkým v úžitkovom umení – tvorba interiérov, nábytkárstve, dekoratívnom umení a móde

Romantizmus

 • z fran. slova romatique = tajomný, fantastický akoby v románe

 • vznikol koncom 18. stor . vo Francúzsku ako realizácia na príliš suchý a triezvy klasicizmus

 • príznačný preň je príklon k citovosti, fantázii, krásam prírody

 • maliari i sochári často čerpali námety z literatúry a pri ich stvárňovaní využívali všetky poznatky s predchádzajúcich období

 • Francúzsko – T. Géricault, E. Delacroix

 • Anglicko – W. Blake

 • Nemecko – C. D. Friedrich

 • Čechy – A. Mánes, otec a syn Machkovci

 • V umeleckých remeslách sa využívali vzory z minulosti

 • Novinkou boli papierové tapety s bohatými vzormi

 • Veľký rozvoj zaznamenala knižná ilustrácia a novinová a časopisová kresba

 • Napr. fran. politická karikatúra – H. Daumiera

 • Súbežne s klasicizmom a romantizmom sa v maľbe prejavuje od života odtrhnutý, nič nové neprinášajúci smer zvaný HISTORIZMUS, pretože bol podporovaný najmä vo výtvarných akadémiách = AKADENIZMUS

Realizmus

 • Z latn. Slova realis = skutočný

 • V druhej polovici 19. Stor.

 • Maliari začali maľovať vo Francúzsku a Rusku krajiny a scény zo života priamo v prírode, aby čo najlepšie vystihli skutočnú – reálnu podobu

 • Predstavitelia : J.F. Millet, G. Courbeta – fran.

 • I. J. Repin, I.I. Lebitan, V. G. Petrov , V.V. Vereščagin, V. I. Surikov

Secesia

 • Z lat. secessio = odchod, odstúpenie

 • Vznikla na prelome 19. A 20. Stor. ako posledný sloh, ktorý sa prejavil vo všetkých druhoch umenia i v architektúre súčasne

 • V Nemecku je známa secesia ako Jugendstil, v Anglicku - Modern Styl, vo Francúzsku – a v Belgicku – L art nouveau

 • Hlavným znakom je presýtenosť dekoratívnymi a ornamentálnymi, hlavne rastlinnými prvkami

 • Prevládajú vláčne , plynulé vlnovky a krivky

 • Najviac sa prejavila v architektúre a úžitkovom umení – nábytku, šperkov, odevov, plagátov a písma

 • Predstavitelia – Česi : maliari – A. Mucha – predloha pre kalendár Biscuits Lefévre – Utile 1897 - akvarel, V. Preissig , sochári : L. Šaloun, S. Sucharda Rus: M. A. Vrubeľ, Litovec – M. K. Čiurlionis, Poliak – S. Wyspianski, Angličan : A. Beardsley

 • Najznámejším však je Gustav Klimt – obrazy : Adela – 11.najdrahší obraz sveta, Klimtov bozk .... .

 

UMENIE DRUHEJ POLOVICE 19. A 20. STOROČIA

 • Vyznačuje sa rýchlejším striedaním názorov

 • Končí sa éra slohov

 • Umelci nadobudli presvedčenie, že nové umelecké hodnoty možno vytvoriť iba popretím tradičných prístupov k tvorbe

 • Tak vzniklo a vzniká množstvo rozmanitých smerov a prúdov, hlavne v maliarstve

 

Impresionizmus

 • Z fran slova impression = dojem

 • Vznikol v 70. Rokoch 19. Stor

 • Snaha zachytiť dojem, vnem – impresiu, ktorý v maliarovi zanechali svetelné a farebné premeny a nálady v prírode

 • Tvorcovia toto úsilie vyjadrovali nanášaním malých plôšok čistých farebných tónov

 • Obrazy krajín a figúr tým získavali ľahkosť a vzdušnosť

 • Predstavitelia : Francúzsko – C. Monet, E. Degas, A. Renoir , Holanďan – Vincent van Gogh....

 • Sochári sa snažili vystihnúť pohyb a živosť novým spôsobom modelovania povrchu sochy, ktorým by sa čo najviac využilo pôsobenie svetla

 • Predstavitelia : Francúzsko – A. Rodin a A. Bourdelle

 

Expresionizmus

 • Z fran slova expression = výraz

 • Za prvoradý považuje výraz čiže vyjadrenie istého citového alebo myšlienkového stavu

 • Porušenie zákonov perspektívy, anatómie alebo zamenenie skutočnej farby zobrazovanej veci za inú nie sú chybou, naopak majú pomôcť zosilniť dojem diela na diváka

 • Predstavitelia : Nemecko – E.L. Kirchner, E. Nolde Nór – E. Munch Čech – E. Filla

Fauvizmus

 • Z fran slova fauve = divý, dravec

 • Kládol dôraz na pôsobenie farieb

 • Maliari používali smelé, dovtedy nevídané kombinácie ostrých farieb

 • Na rozdiel od impresionistov jasne ohraničovali farebné plochy

 • Skutočnosť zámerne deformovali a menili, aby tak hlbšie zapôsobili na diváka

 • Predstavitelia: H. Matisse, A. Marquet, A. Vlaminck, K. van Dongen

Kubizmus

 • Z lat slova cubus = kocka, kváder

 • Začal sa vyvíjať v roku 1907 vo Francúzsku

 • Jeho tvorcovia vychádzali z myšlienky, že všetky veci možno rozdeliť na základné geometrické tvary

 • Predmety zobrazovali akoby súčasne videné z viacerých strán

 • Viac ako na farebnosť kládli dôraz na skladbu plôch a línií

 • Objavili techniku koláže – vlepovanie ústrižkov novín, plagátov, textilu – do obrazov

 • Predstavitelia: Pablo Picasso, G. Braque, F. Léger , Česi – B. Kubišta a E. Filla,

 • sochár – O. Gutfreund

Futurizmus

 • z lat slova futurum = budúcnosť

 • vznikol v Taliansku

 • značný ohlas mal v Rusku, kde ho nazývali suprematizmus

 • zavrhoval predchádzajúce umenie,

 • vyzdvihol novodobú mestskú civilizáciu a techniku – stroje, rýchlosť, ruch, zmenu

 • maliari sa usilovali zachytiť jednotlivé fázy pohybu, predmetov a ľudí prostredníctvom prelínajúcich  sa plôch a línií

 • predstavitelia: U. Boccioni, C. D. Carra – Taliani , Rusi – K. Malevič , N. Gončarovová

Abstrakcionizmus

 • z lat abstrahere = odmýšľať

 • vznikol okolo roku 1910

 • abstraktný obraz neznázorňuje skutočný predmet či osobu

 • pôsobí na diváka výlučne kompozíciou čiže skladbou farieb, línií a plôch

 • za zakladateľa sa pokladá maliar ruského pôvodu V. Kandinskij

Konštruktivizmus

 • od slova konštrukcia , zostrojenie

 • vznikol v Rusku v r. 1910 – 1920

 • maliari svoje obrazy stavali priam s matematickou presnosťou a podobne ako sochári používali materiály rôznych štruktúr

 • zákonitosti ich tvorby sa uplatnili aj v priemyselnej výrobe a v architektúre napr v známej škole zvanej Bauhaus v Nemecku

 • v Rusku to boli maliari A. Rodčenko, E. Lisickij a sochár V .Tatlin

Surrealizmus

 • z fran slova la surréalitée = nadreálno, nadskutočnosť

 • hľadá námety v snoch, podvedomí a fantázií

 • veci, ľudia, krajina i situácie sú obyčajne zobrazené realisticky , ale ich vzťahy sú fantastické

 • predstavitelia : Španiel – S. Dalí, Belgičan – R. Magritte, Talian – G. de Chirico

Kinetizmus

 • z gréckeho slova kinema = pohyb

 • využíva poznatky techniky a vedy najmä v oblasti priestorovej tvorby

 • výtvarné objekty zvané mobily sa najrozmanitejším spôsobom pohybujú

 • využívajú prúd vody, vietor alebo motorčeky

 • dobre sa uplatňujú v architektúre

 • predstavitelia: USA – A. Calder, Franc – M. Duchamp, Čech – Z. Pešánek, Slovák – M. Dobeš

Op – art

 • z angl. optical art = optické umenie

 • vznikol v 60. Rokoch 20. Storočia

 • nápaditým usporiadaním a obmieňaním geometrických plôch a plôšok, využívajúc zrakové klamy, vytvára abstraktný obraz

 • op – art sa uplatnil v módnom návrhárstve a v interiéroch budov

 • výraznými predstaviteľmi tohto smeru sú Angličania B. Rileyová a umelec maďarského pôvodu V. Vasarely

Pop – art

 • z angl popular art = všeobecne obľúbené masové umenie

 • vznikol na konci 50. Rokov 20. Storočia v Amerike ako umenie veľkomesta, popierajúce všetky tradície

 • námetmi i materiálom na tvorbu obrazov a plastík sú obyčajné predmety : kúsok torty, topánka, obrázok z komiksu, fľaša kokakoly a pod., ktoré tvorcovia najfantastickejším spôsobom umiestni, zväčší, pospája či vyfarbí

 • najvýznamnejšími predstaviteľmi v USA sú Andy Warhol – pôvodom zo Slovenska – jeho matka, okres Medzilaborce a J. Johns

Fotorealizmus

 • maliarsky smer, ktorého stúpenci sa snažia maliarskymi prostriedkami vystihnúť skutočnosť tak verne, ako to robí fotografia

AKO POSTUPOVAŤ
Vykupujeme obrazy takmer všetkých slovenských autorov.
Ponúknite nám na výkup obrazy a získajte peniaze hneď na ruku.
KONTAKT
Mário Kovaľ
Obchodná 39
811 06 Bratislava
Gorkého 12